TRANSLATIONS

Klejme píseň dokola


Publishing: Panton
Published: 1988

Choice of 50 lyrics; some of them see: discography, EP Špatná pověst and CD Žalozpěv pro lehký holky.