BLOG - ČLÁNEK

Kdo přijde po mně

07.09.2019 - Už mě má holka, už mě střídá, ztratila se mnou celej rok,

Už mě má holka, už mě střídá,

ztratila se mnou celej rok,

kdo přijde po mně, ať je třída,

já jsem jen opilec a cvok.


Už mě má holka, už mě mění,

já bysem do tý lásky kop,

stačí dát čistý povlečení,

abysem zmizel beze stop.


Pár věcí ovšem nevyčistí,

ty jsem jí natlouk do hlavy,

kdo přijde po mně, ten to zjistí

a zmocní se ho obavy.


Uslyší od ní moje věty,

možná i celý souvětí,

objeví moje tajný světy

s mou holkou ve svým objetí.


Tak jim to zvolna začne skřípat,

až jednou, takhle v neděli,

ona mu řekne: „Ty jsi případ.

Jestli chceš, budem přáteli.“


Už mě má holka, už mě střídá,

s módou je nutný držet krok,

kdo přijde po mně, ať je třída,

já jsem jen opilec a cvok.


Kdo přijde po mně, čerti vědí.

Ten chlápek s tváří tajemnou,

ten po mně pro ty po něm zdědí

to, co já po těch přede mnou.