BIBLIOGRAFIE

Tři hry


Vydavatelství: Panton
Vydáno: 1993

S J. Burianem. Naše tři zpěvohry, které jsme se střídavými úspěchy uváděli v Ateliéru-Y a na jiných scénách...