PŘEKLADY

Nervus vagus


Vydavatelství: Slovensko-český klub
Vydáno: 2010

Kuniak, Juraj: Nervus vagus. Do češtiny preložil Jiří Dědeček. Koláže Ján Kudlička. Doslov napísal Miroslav Kovářík. Slovensko-český klub, Praha 2010. 47 s. ISBN 978-80-87016-09-1
Knihu do súťaže nominoval Radislav Kendera.
Juraj Kuniak (1955) našiel svoje ústredné miesto sveta aj srdca v Černovej, rodisku svojich rodičov. Lyrická zbierka z roku 1995 Blúdivý nerv v preklade do češtiny prináša bilančné verše, citlivé a presné, ktoré evokujú 70. roky, keď básnik študoval v Prahe.