BIBLIOGRAFIE

Bát se a krást


Vydavatelství: Galén
Vydáno: 2005

Fejetony psané pro Svobodnou Evropu, BBC, Hospodářské noviny a další média...