BIBLIOGRAFIE

Haiku haiečku


Vydavatelství: Galén
Vydáno: 2008

 Eds. Jan Šulc, Lubomír Houdek. Autor sáhl ke klasické básnické formě, aby ve vší vážnosti, u něj dosud vzácné, dal zaznít působivé české poezii mimořádné jazykové čistoty a kultivovanosti. Druhou část knihy tvoří rýmované hříčky - haiečku - v nichž poznáváme Dědečka jako svrchovaného mistra rýmované básnické formy.

ve světě koček

jenom se

tiše čeká

přijdeš odejdeš

 

 

na šňůře prádlo,

lapené barvy

lkají

tortura klepet

 

 

rozbité brýle

obrazy

které nikdo

víc neuvidí

 

 

žárovka praskla

tmou obklopeni bdíme

spásné svítání

 

 

večerní smutek

tajemstvím obestřené

příčiny přítmí

 

 

den s cejchem stesku

pomalu kulhá k šeru

syrové zvony